Onze Diensten

Onroerend goed recht

Eén van de belangrijkste onderdelen  van onze activiteiten is het verlenen van advies betreffende de koop en ontwikkeling van onroerend goed en de hieraan verbonden juridische werkzaamheden.  
De andere significante tak van onze werkzaamheden is de afwikkeling van transacties gerelateerd aan landbouwkundig onroerend goed. Ons bedrijf is leider en expert in het marktsegment van landbouwkundig onroerend goed. Onze aan landbouwkundig onroerend goed verbonden activiteiten hebben wij buiten Hongarije ook naar Roemenië en Slowakije uitgebreid.

Vennootschapsrecht

Ook op het gebied van vennootschapsrechtelijke vraagstukken bieden onze juristen onze cliënten diensten van hoog niveau aan. Binnen het kader van adviesverlening betreffende algemeen vennootschapsrecht staan wij klaar om onze relatie zo breed mogelijk te ondersteunen; van het uitkiezen van de vennootschapsvorm die het beste past bij de behoeften van de cliënt via het oprichten van de vennootschap tot aan de transformatie of opheffing van de vennootschap. Ook verlenen wij onze medewerking bij opkoop van vennootschappen en de fusie of splitsing van vennootschappen.

Onze diensten:

Fiscaal recht

Een  belangrijk vraagstuk bij onroerend goed, economische,  juridische en vennootschapsrechtelijke transacties vormt altijd de fiscaal juridische aspecten die aan deze transacties verbonden zijn.

Ons bedrijf legt in overeenstemming met ons credo „complexe dienstverlening van hoge kwaliteit”  bijzonder grote nadruk op de voorafgaande planning van het fiscaal-juridische aspect van investeringen en andere rechtstransacties in een internationale fiscale omgeving, optimalisering van de belastingdruk en minimalisering van de belasting- en winstdruk van de projecten.